Notes legals

Informació general

En compliment de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

Titular de la pàgina web

Hefest Enginyeria Forense S.L.
està domiciliada a:
Domènec Cardenal, 2, 25336 Bellmunt d’Urgell, Lleida.
inscrita en el registre mercantil de Lleida,
volum 1.203, secció general, foli 202, Full número L-23.959, inscripció 1a.
CIF B-25694761

Adreça de correu electrònic de contacte: info@hefest.net és l’adreça web de https://hefest.test mitjançant la qual ofereix als usuaris d’internet informació sobre l’empresa i els serveis que ofereix.
Telèfon de contacte: +34 973.610.664

Propietat intel·lectual © Copyright 2018 Hefest Enginyeria Forense S.L., tots els drets d’explotació estan reservats. Els drets de propietat intel·lectual sobre el contingut íntegre d’aquesta pàgina web són propietat de Hefest Enginyeria Forense S.L. Queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o difusió total o parcial del seu contingut sense autorització expressa i per escrit. Així com tampoc s’autoritza:

· Presentació d’una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a Hefest Enginyeria Forense S.L. per mitjà de framing.
· La inserció d’una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de Hefest Enginyeria Forense S.L. mitjançant in line linking.
· L’extracció d’elements del lloc web causant perjudici a Hefest Enginyeria Forense S.L. conforme les disposicions vigents.

Responsabilitat dels continguts i els enllaços

Hefest Enginyeria Forense S.L. no assumeix la responsabilitat de les infraccions que els usuaris puguin incórrer o dels danys i perjudicis causats per la utilització d’aquesta web i es reserva el dret d’actualització i modificació de la informació sense previ avís. Hefest Enginyeria Forense S.L. no assumeix la responsabilitat del contingut, veracitat i errors en els enllaços als quals es pot accedir a través de la pàgina web. La única finalitat dels enllaços és la de proporcionar als usuaris l’accés a una informació que pot ser del seu interès.

 

Llei i jurisdicció aplicable

Les anteriors condicions es regiran per la normativa espanyola.